Historik

Bearbetningen och monteringen i Sibbhult producerar i dag växellådor och retarders för Scanias europeiska marknad. Med hög precision bearbetas växellåds- och retarderartiklar.

Växellådorna monteras, provas och målas innan de transporteras till Scanias sammansättningsfabriker i Södertälje, Zwolle och Angers.
För närvarande arbetar drygt 500 medarbetare, varav ett 80-tal tjänstemän i Sibbhult.

 Den snabba utvecklingen inom fordonsindustrin öppnar helt nya möjligheter för skickliga entreprenörer om förutsättningarna är de rätta. Så är fallet i Sibbhult. Scania har inlett arbetet med att koncentrera sin kärnverksamhet till utveckling, strategisk bearbetning samt montering. Detta ökar behovet av långsiktiga tjänster från kvalificerade underleverantörer.

Historik
1891 Glasbruk
1922 Färe Armatur
1927 Glasbruket läggs ner
1958 Färe säljer till Nordarmatur
1968 Saab köper Nordarmatur 1 / 2
1992 Gjuteriet läggs ner

1993 Montering av växellådor flyttas till Sibbhult
2006 Scanias ledning fattar beslutet att koncentrera
verksamheten till Södertälje och outsourca stora delar av bearbetningen
2007 Färe IndustriCenter startar. Sibbhultsverken AB och
SwePart Transmission AB övertar bearbetningsverksamheten
2008 Scania koncentrerar sin tillverkning till Södertälje

Comments are closed.